Popis projektu

CZ.1.07/3.2.12/05.0034, Odborné vzdělávání v oblasti osvětlení pro růst konkurenceschopnosti MSP Karlovarského kraje.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je přispět k posílení nabídky dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji a to prostřednictvím vytvoření komplexního vzdělávacího programu zaměřeného na nasazování inovativních technologií v dynamicky rostoucím a stále významnějším oboru facility managementu (dále jen FM).


Cílovou skupinu projektu představují účastníci dalšího vzdělávání z Karlov. kraje, kteří v oboru FM již pracují, ale naráží ve svém profesním rozvoji na bariéry pramenící především z omezené znalosti nejmodernějších technologií a trendů.


Nově vytvořený vzdělávací program bude inovativní po odborné i metodické stránce. Z hlediska odborného zaměření projekt reaguje na stávající mezeru na trhu v nabídce vzdělávání v oboru FM a tím i řeší nedostatek skutečně kvalifikovaných odborníků v této oblasti. Výsledkem projektu proto bude růst konkurenceschopnosti těchto pracovníků na trhu práce a rozšíření jejich odborné kvalifikace, sekundárně pak i naplnění potřeb zaměstnavatelů a růst konkurenceschopnosti MSP Karlovar. kraje. Kvalitu, odbornou správnost a aktuálnost bude garantovat partner projektu - VUT v Brně,FEKT.


Pro výuku bude využíváno formy tzv. blended learningu, která kombinuje celé spektrum moderních andragogických metod. Neméně důležitým výstupem projektu proto bude i inovativní metodika b-learningu pro realizaci VP v nejrůznějších oblastech.


Naplnění hlavního cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích aktivit:


1)Tvorba komplexního vzdělávacího programu - " Facility management se zaměřením na úsporné osvětlení" (dále jen ÚO) skládajícího se z úvodního všeobecného modulu a 2 variant specializačních modulů. Po odborné stránce na tvorbu VP dohlédne partner projektu - VUT v Brně.
2)Tvorba unikátní metodiky pro realizaci vzdělávacích programů kombinující prezenční, praktické a virtuální
vzdělávání "B-Learning v dalším vzdělávání"
3)Pilotní ověření a evaluace programu
4)Motivace účastníků VP pomocí důmyslných vzdělávacích metod pro aktivní zapojení se do projektu

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou specialisté z oboru elektro, facility managementu, pracovníci údržby a správci nemovitostí působící jako OSVČ, drobné či MSP v Karlovarském kraji.

Z pohledu hlavního oboru působení podniků se jedná téměř o všechny podniky, které spravují nemovitosti, příp. se samy zabývají poskytováním služeb v oblasti FM. Převážná většina těchto technických pracovníků v oboru disponuje SŠ vzděláním s maturitou (nastavení vstupní úrovně VP na SŠ vzdělání). Jedná se tedy o odborníky a techniky, kteří jsou v každodenním kontaktu s těmito technologiemi a OSVČ, které současně vykonávají jak vedoucí tak i odborné pozice. V naprosté většině případů se jedná o věkově i služebně starší pracovníky, kteří vzdělávání ukončili již před mnoha lety. Tato cílová skupina většinou disponuje mnohaletými technickými a provozními zkušenostmi, často má velmi dobrou znalost určitých technologií, se kterými denně pracuje, ale o ostatních technologiích, se kterými v rámci své praxe nepřišla do styku, má však velmi omezené znalosti. Nastává zde tak problém velmi malé flexibility pracovní síly a pracovník byť i s dlouholetou praxí v oboru se v okamžiku změny svého původního zaměstnavatele dostává na pozici "nováčka".

Závažným problémem těchto praktiků je, že často (dokud to po nich nevyžaduje zaměstnavatel) sami necítí potřebu se měnit a pracovní vytížení jim neumožňuje věnovat větší množství času prezenčnímu vzdělávání. V realizovaném průzkumu žadatelem se však potvrdil předpokládány zájem zaměstnavatelů o vzdělávání zaměstnanců v tomto oboru, který pomůže tuto počáteční nechuť překonat a motivovat účastníky k osobnímu rozvoji.

Materiály

Popis vzdělávacího programu

Vzdělávací program č.1 "Facility management se zaměřením na úsporné osvětlení"...

Realizační tým

Manažer projektu Krejčí  Lucie
Finanční manažer Sochor Jaroslav
Metodik b-learningu Pokorný Jaroslav
Autor vzdělávacího obsahu VP Navrátil  Dan
Autor vzdělávacího obsahu VP Gottwald Antonín
Autor vzdělávacího obsahu VP Urban Karel
ICT technik Zuzaňák Jiří

 

Tiskové zprávy

Tisková zpráva k zahájení projektu: Realizace projektu OPVK Odborné vzdělávání v oblasti osvětlení zahájena

Tisková zpráva č. 2 k monitorovací zprávě projektu OPVK: Realizace projektu OPVK Odborné vzdělávání v oblasti osvětlení v průběhu 1. monitorovacího období

Tisková zpráva č. 3 k monitorovací zprávě projektu OPVK: Realizace projektu OPVK Odborné vzdělávání v oblasti osvětlení v průběhu 2. monitorovacího období

Tisková zpráva č. 4 k monitorovací zprávě projektu OPVK: Realizace projektu OPVK Odborné vzdělávání v oblasti osvětlení v průběhu 3. monitorovacího období

Aktuality

Školení bude probíhat v následujících termínech 18. 2. 2015 - 19. 2. 2015 a 24. 2. 2015 - 25. 2. 2015

Harmonogram dne

Začátek

Přestávka 1.

Obědová pauza

Přestávka 2.

Konec

7:30

10:00-10:15

12:00 - 12:30

14:30 - 14:45

16:30

Registrace na školení zašlete na tento e-mail: lucka.krejci@ gmail.com